Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α «ΜΑΖΙ»

03 Φεβρουαρίου 2010

Σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού στα θέματα που αφορούν στην ενίσχυση των οικογενειακών σχέσεων, ο Δήμος Γέρακα, μέσα από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση, υλοποιεί το πρόγραμμα ΜΑΖΙ στοχεύοντας να δημιουργήσει ένα πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας.
Το πρόγραμμα «ΜΑΖΙ» απευθύνεται σε γονείς και παιδιά, και δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες μέσω παιχνιδιού και ομαδικών διαδραστικών συναντήσεων και οικογενειακών εργαστηρίων, να αναπτύξουν νέους τρόπους επικοινωνίας και να προσεγγίσουν καλύτερα τη μεταξύ τους σχέση. Οι δραστηριότητες οργανώνονται και συντονίζονται από εξειδικευμένους παιδαγωγούς και ειδικούς επιστήμονες, και ωθούν γονείς και παιδιά να δράσουν ενεργητικά και να συνεργαστούν σε ένα κλίμα ομαδικό και ευχάριστο.

Πρόγραμμα Α’ κύκλου εργαστηρίων

Συμμετέχοντες: μέχρι 20 άτομα
Ομάδες-Στόχου: οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών
Σύνολο συναντήσεων : 5, κάθε Σάββατο 11:30 έως 13:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Γέρακα
Ημερομηνία έναρξης: 20 Φεβρουαρίου 2010
Οι δηλώσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται στα γραφεία της ΚΕΔΓ( Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρχου & Αριστείδου) και λήγουν στις 3 Φεβρουαρίου 2010.

* Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρευρεθούν την Τρίτη 16/2 από τις 17.00 έως 21.00 ή την Τετάρτη 17/2 από τις 19.00 έως τις 21.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο για μια πρώτη ενημερωτική συνάντηση σχετικά με το πρόγραμμα, κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6619937).

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ …………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ …………………………………………………………………….
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ…………………………………………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ……………………………………………………..
ΗΛΙΚΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ………………………………………………………………..
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ…………………………………………………

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΟΔΟΣ …………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ………..
ΠΟΛΗ ……………………………… ΔΗΜΟΤΗΣ………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ……………………….. ΚΙΝΗΤΟ………………………………
e-mail………………………………

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ …/……/2010


Ο ή Η αιτ……………….

 

 

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: