/

Έκθεση Εικαστικών Ενηλίκων Δ.Ε. Γέρακα & Δ.Ε. Παλλήνης

Έκθεση Εικαστικών Εφήβων Δ.Ε. Παλλήνης& Δ.Ε. Γέρακα