Έκθεση Έργων Εφηβικών Εργαστηρίων Δ.Ε. Παλλήνης & Δ.Ε. Γέρακα