ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

25 Μαΐου 2020

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η Κοινωφελής επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ακολουθώντας τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την επανέναρξη και τους κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης(ΦΕΚ Β' 1867/16-05-2020)ανακοινώνει την επανέναρξη λειτουργίας των θεατρικών εργαστηρίων, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου, για τους μαθητές άνω των 11 ετών.
Συγκεκριμένα, με νέο πρόγραμμα ξεκινούν τη λειτουργία τους το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων&εφήβων Δ.Ε. Παλλήνης καθώς και το θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων & εφήβων Δ.Ε. Γέρακα.
H Κοινωφελής Επιχείρηση ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας έχει φροντίσει για την ομαλή και ασφαλή επαναλειτουργία των μαθημάτων, επισημαίνοντας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για τα παραπάνω τμήματα που δεν είναι σε αναστολή (δηλ. επαναλειτουργούν) ισχύουν οι ίδιοι οικονομικοί όροι που ίσχυαν πριν την εφαρμογή των μέτρων.
Τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας: Τα παρακάτω αφορούν στην τήρηση των ενδεδειγμένων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19. Απευθύνονται σε μαθητές, διδάσκοντες, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.
Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα και τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19.
• Ακολουθούνται οι οδηγίες του ΥΠΠΟΑ και του ΕΟΔΥ. Συγκεκριμένα: • Τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων στις αίθουσες διδασκαλίας και στους κοινόχρηστους χώρους
• Όλοι οι χώροι αερίζονται επαρκώς.
• Υπάρχει αντισηπτικό gel, όπως επίσης υγρά σαπούνια και χειροπετσέτες μίας χρήσης στις τουαλέτες.
• Τηρούνται τα όρια ηλικίας για τους προσερχόμενους μαθητές και οι περιορισμοί του ΥΠΠΟΑ στα διδασκόμενα μαθήματα.
• Τηρούνται μέτρα για την ευκολότερη ιχνηλάτηση επαφών σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος COVID-19.
• Συστήνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας.
• Τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής των χεριών για μαθητές, διδάσκοντες και διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και τηρούνται οι οδηγίες σε περίπτωση βήχα, φταρνίσματος.
• Χρησιμοποιούνται τα ενδεικνυόμενα από τον ΕΟΔΥ μέσα και υλικά καθαρισμού και απολύμανσης.

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: