Τοπίο με έλατα

Σπυριδούλα Καναβούρα

Τοπίο με έλατα