Σπουδή στον Γκογκέν #2

Γιάννης Μαρκάκης

Σπουδή στον Γκογκέν #2