Σπουδή στον Γκογκέν #1

Γιάννης Μαρκάκης

Σπουδή στον Γκογκέν #1