Σπουδή σε υδάτινο τοπίο με γέφυρα

Γιάννης Χατζηδάκης

Σπουδή σε υδάτινο τοπίο με γέφυρα