Σπουδή με μπάλα

Γιάννης Καναράκης

Σπουδή με μπάλα