Νεκρή φύση με γεωμετρικά στερεά

Έλλη Κωτούλα

Νεκρή φύση με γεωμετρικά στερεά