"Μέσα στο όχημα βρίσκομαι και πηγαίνω προς τον άγνωστο προορισμό μου", άσκηση με αφετηρία τον τίτλο

Μάριος Κόρδας

"Μέσα στο όχημα βρίσκομαι και πηγαίνω προς τον άγνωστο προορισμό μου", άσκηση με αφετηρία τον τίτλο