Συνάντηση Τοπικών Φορέων

14 Μαΐου 2008 Γέρακας

Σκοπός της συνάντησης ήταν η έγκαιρη ενημέρωση όλων των τοπικών φορέων της περιοχής μας σχετικά με τις προγραμματισμένες δραστηριότητες / εκδηλώσεις, που θα υλοποιηθούν από τον Δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Γέρακα σύμφωνα με το εγκεκριμένο διετές πρόγραμμα και η υποβολή προτάσεων από τους φορείς. Μέσα από αυτή την διαδικασία επετεύχθη η ενεργή συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων στις προβλεπόμενες εκδηλώσεις και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Σεπτεμβρίου 2008.