Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης 2008

16 Ιουνίου 2008 έως 25 Ιουλίου 2008 Γέρακας

 

Το πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης του Δήμου Γέρακα λειτούργησε με επιτυχία απασχολώντας δημιουργικά 360 παιδιά.