ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

10 Μαρτίου 2023

KEAPP_LOGO 2020

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ / ΤΗΛ. 210 66 19 937

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Πρακτικό για την κατάρτιση των πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στη προσχολική εκπαίδειυση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας,εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Πατήστε για να δείτε το πρακτικό

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: