Πανδημία COVID-19 και μέτρα κοινωνικής απομόνωσης: Η επίδραση στη φυσική δραστηριότητα και την ποιότητα ζωής

07 Δεκεμβρίου 2020

KEAPP_LOGO 2020ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Τ.Κ. 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ / ΤΗΛ. 210 66 19 937

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πανδημία COVID-19 και μέτρα κοινωνικής απομόνωσης:
Η επίδραση στη φυσική δραστηριότητα και την ποιότητα ζωής

Το τελευταίο χρόνο βιώνουμε στη χώρα μας ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τις καθημερινές συνήθειες μας και γενικότερα τη ζωή μας σε προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 έχουν εφαρμοσθεί σημαντικοί περιορισμοί στην καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα έξαρσης της πανδημίας COVID-19 και στα μέτρα που έχουν επιλεχθεί είναι και πάλι η καραντίνα, η κοινωνική απομόνωση και η μάσκα παντού. Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι περιορισμοί έχουν ως συνέπεια την αλλαγή αρκετών καθημερινών συμπεριφορώνοι οποίες με τη σειρά τους έχουνεπιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, τη συναισθηματική κατάσταση και στα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας των ανθρώπων. Πιο αναλυτικά, η παραμονή για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του σπιτιού μειώνει το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας και ευεξίας με άμεση επίδραση στην ποιότητα ζωής και την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου.

Εξαιτίας αυτής της πρωτόγνωρης κατάστασης, ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  πραγματοποιεί μια μελέτη με σκοπό να καταγράψει τις επιπτώσεις που επιφέρουν στην ποιότητα ζωής και στο επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας του ατόμου η πανδημία και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή της πανδημίας. Για τους σκοπούς της έρευνας αυτής, δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων, τις πτυχές της ζωής που αναφέρονται στην ποιότητα ζωής σας και το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητάς σας εξαιτίας των μέτρων που έχουν επιβληθεί. Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει περίπου δέκα (10) λεπτά.

Για να συμμετέχετε στη μελέτη παρακαλώ χρησιμοποιείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:https://docs.google.com/forms/d/1C5SuG8w82cVj_DNa3mCdISn4F8ivZa-u1RHZwnaxeNY/edit

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: