ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

20 Μαΐου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πέραν του δωρεάν προγράμματος προετοιμασίας των υποψήφιων ΤΕΦΑΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ που πραγματοποιεί ο Δήμος μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα επιτραπούν, κατά εξαίρεση και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό, και οι ιδιωτικές προετοιμασίες σε ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις στίβου στα αγωνίσματα του κλασικού αθλητισμού και σε κολυμβητήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοικοι ή/και δημότες Παλλήνης και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά στo mail: 5_kleistopallinis@kedp.gr:
1. Αντίγραφο της Αίτησης/Δήλωσης Συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Λυκείων 2020 για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές και από την οποία αποδεικνύεται η εξέτασή του/της στα εν λόγω αγωνίσματα.
2. Ιατρική βεβαίωση καρδιολόγου-παθολόγου και βεβαίωση με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού ο οποίος έχει πραγματοποιήσει την κλινική εξέταση του/της υποψηφίου/ας για COVID-19 και ο οποίος θα διατηρεί το αντίστοιχο ιατρικό ιστορικό στο ιατρείο του. (επισυνάπτεται το έντυπο ιατρικού ιστορικού & ιατρικής βεβαίωσης COVID-19).
3.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Βεβαίωση Φοίτησης Γ΄Λυκείου
5.Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή Λογαριασμό  ΔΕΚΟ
6. Ηλεκτρονική Υπεύθυνη δήλωση μέσα από την εφαρμογή gov.gr από τον συνοδό προπονητή με πλήρη στοιχεία για την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και την προσωπική ευθύνη κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του υποψηφίου
7. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και αστυνομική ταυτότητα προπονητή
8. Ιατρική βεβαίωση του προπονητή σύμφωνα με τις οδηγίες

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων και σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για αποφυγή συνωστισμού οι προπονήσεις θα πραγματοποιηθούν σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες με βάση το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από την γραμματεία της εγκατάστασης και κατόπιν ραντεβού. Η παραμονή του εκάστοτε αθλούμενου δεν θα πρέπει ξεπερνά τη 1 ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Αθλητικό Κέντρο Παλλήνης ( 210 6032245).

Σχετικά έγγραφα:

1 ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

2. ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

 

 

 

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: