ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

09 Μαΐου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διεξαγωγής των ευρωπαϊκών, περιφερειακών και δημοτικών εκλογών στις 26 Μαϊου καθώς και των επαναληπτικών στις 2 Ιουνίου 2019, τα δημοτικά προγράμματα που διεξάγονται σε αίθουσες σχολείων τα οποία έχουν οριστεί ως καταστήματα ψηφοφορίας, δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιηθούν στις 25,26,27 Μαϊου &1,2,3 Ιουνίου.

Τα σχολεία που οριστεί ως εκλογικά κέντρα και υλοποιούνται δημοτικά προγράμματα είναι τα εξής: 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης, 2ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης και 4ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα.

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: