ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ E-MAIL

16 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ E-MAIL

Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, θα είναι κλειστές για το κοινό όλες οι δημοτικές υπηρεσίες ενώ ακόμη και τα ΚΕΠ θα εξυπηρετούν μόνο με ραντεβού.
Παράλληλα, ξεκινά η λειτουργία ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και καλούνται οι δημότες να αποστέλλουν τις αιτήσεις του για οποιοδήποτε θέμα και συναλλαγή με τον Δήμο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax.  Σε περίπτωση χρήσης e-mail ή fax, ο συναλλασσόμενος θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (e-mail και τηλέφωνο).
Για θέματα που αφορούν την Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού –Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 210-6619937, φαξ:210 6619938 ή με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@kedp.gr
Η παράδοση των εγγράφων στους δημότες θα γίνεται ταχυδρομικά ή με ραντεβού.
Η πληρωμή εκκρεμών συνδρόμων στα προγράμματα θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω e-banking ή με κατάθεση στην τράπεζα στο λογαριασμό της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. με υποχρεωτική κοινοποίηση της βεβαίωσης εξόφλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με fax για έκδοση του προβλεπόμενου φορολογικού παραστατικού.
Οι δημότες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την καινοτόμα εφαρμογή του Δήμου "energos-politis.gr", μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα σε κάθε πολίτη να αναφέρει άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα στις δημοτικές υπηρεσίες.
Επισημαίνεται ότι η είσοδος στις δημοτικές υπηρεσίες, θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε δημότες με επείγουσες υποθέσεις και μόνο κατόπιν ραντεβού. Κατά την πρόσβαση θα τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προφύλαξης.
Σε ότι αφορά την προστασία των δημοτικών υπαλλήλων, αποφασίστηκε η εκ περιτροπής εργασία και η τηλεργασία μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών που ήδη λειτουργούν στον Δήμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Μοιραστείτε αυτή την ανακοίνωση: