Διάλογος #11: Η Μετά-Ανθρώπινη Κατάσταση

24 Ιουνίου 2016 | 08:00 μμ έως 09 Ιουλίου 2016 Γέρακας