ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Ο Δήμος Παλλήνης προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Γέρακα, Παλλήνης και της Κοινότητας της Ανθούσας. Στους ανωτέρω δήμους λειτουργούσαν οι εξής δύο Κοινωφελείς Επιχειρήσεις:


1. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Γέρακα η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ.199/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γέρακα, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 08/Δ.Τ.Α./1578 + 24747/07 απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 285Β'/25.02.2008 και η οποία τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1781 Β'/4.9.2008.


2. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παλλήνης η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμ. 171/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 08/Δ.Τ.Α/16867, απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2389 Β'/24.11.2008.

 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω αλλά και το σχέδιο οργανισμού «Μεσαίου προς Μεγάλου Αστικού Δήμου» και με σκοπό την εφαρμογή των αναφερόμενων διατάξεων με την υπ' αριθ. 109/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης εγκρίθηκε η σύσταση ενιαίας Κοινωφελούς Επιχείρησης σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα:


ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
«Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης»- Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3463/2006

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα