ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι Κοινωφελείς Δημοτικές ή Κοινοτικές Επιχειρήσεις αποτελούν μια ειδική κατηγορία επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης, οι οποίες συστήνονται, διοικούνται, στελεχώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις διακρίνονται από τις άλλες μορφές επιχειρήσεων των ΟΤΑ σε πολλά ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς και τομείς δράσεων, το εταιρικό τους κεφάλαιο, την διοίκηση και την πρόσληψη προσωπικού, κ.α.

Σύμφωνα με τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων που προωθούν την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη των ΟΤΑ. Κάθε τομέας από αυτούς περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων τις οποίες θα μπορούσαν να προωθήσουν/υλοποιήσουν οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα